Besluit op Wob-verzoek Nader onderzoek declaraties

De minisiter van Defensie heeft op 26 juli 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over nader onderzoek naar declaraties.