Besluit op Wob-verzoek over ICT systemen van de belastingdienst

Bij het ministerie van Financiën is op 26 juli 2017 een Wob-verzoek binnengekomen naar alle documenten over de planning met betrekking tot de ondersteuning informatievoorziening (IV) uit de Activiteitenkalender, de contingency plans van de Belastingdienst en de draaiboeken van calamiteiten alsmede een totaaloverzicht van de ICT-systemen aanwezig bij de Belastingdienst. Deze documenten zijn grotendeels openbaar gemaakt.