Besluit Wob-verzoek over beleid Belastingdienst voor fonds gemene rekening vennootschapsbelasting

Bij het ministerie van Financiën is een Wob-verzoek binnengekomen om alle documenten over de opschorting van toekenning van fiscale nummers aan fondsen voor gemene rekening. Aangezien er geen sprake is van opschorten, maar van beoordeling van fondsen voor gemene rekening in het kader van de vennootschapsbelasting zijn met het volgende besluit memo's hierover gedeeltelijk openbaar gemaakt.