Handboek Digitale Vervanging Archiefbescheiden voor het verzorgingsgebied IBI/DCI van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Om fysieke post te kunnen vervangen door digitale documenten is een besluit van de zorgdrager (i.c. de minister) nodig. Grondslag voor dit besluit is voor het verzorgingsgebied IBI DCI van IENM het 'Handboek Vervanging'. Het handboek beschrijft de processen en procedures die gelden bij substitutie. Het Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017 is gepubliceerd in Staatscourant 42005/23-08-2017.