Onderzoeksrapport Verantwoording SSO's

Rapport van ADR over het Shared Services Organisaties van het Rijk.