Rapport Impact verkorting overbrengingstermijn

Het rapport brengt in beeld wat er gebeurt op het moment dat overheden verplicht worden hun archiefbescheiden eerder over te brengen naar een archiefbewaarplaats.