Resultaten tweede enquête financieel toezicht

Rapport over de effectiviteit van het huidige financiële toezicht op gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen en hoe deze effectiviteit organisatorisch kan worden versterkt.