VenJ-deelname Canal Parade onder vlag ‘No hate speech’- campagne

Met de boodschap ‘No hate speech’ vaart het ministerie van Veiligheid en Justitie zaterdag 5 augustus 2017 voor de derde keer mee met een eigen boot in de grachtenparade van de Pride Amsterdam.

Met het thema ‘No hate speech’ sluit het ministerie aan bij de internationale campagne van de Raad van Europa, waarin wordt opgeroepen stelling te nemen tegen haat en onverdraagzaamheid online. Het doel is ook de meldings- en aangiftebereidheid van discriminatie te stimuleren, in dit geval met betrekking tot seksuele gerichtheid en genderidentiteit. Door aangifte te doen bij de politie kan de overheid optreden. Melding maken van discriminatie online kan via het Meldpunt internetdiscriminatie (MiND).

Door deelname aan de botenparade wil het ministerie onderstrepen dat in onze rechtsstaat mensen in vrijheid moeten kunnen (samen)leven en (samen)werken. Een brede vertegenwoordiging van het domein van Veiligheid en Justitie zal meevaren. Het gaat om gevangenispersoneel, medewerkers van het COA, de IND, het OM, Raad voor de Kinderbescherming en het departement. De politie vaart traditioneel mee met een eigen boot tijdens de grachtenparade. De brandweer vaart voor het eerst ook met een eigen boot mee.