Beantwoording Kamervragen over afbraak zonne-energieproject door Israël

Minister Koenders (BZ) en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoorden vragen van de Kamerleden Knops en Amhaouch (beiden CDA) over de afbraak en inbeslagname van een door Nederland gefinancierd project voor zonne-energie door Israël.