Evaluatie proeftuin bezorgen rijbewijzen

Vanaf september 2015 is in een aantal gemeenten een proef gehouden met het thuis bezorgen van het rijbewijs door private bezorgdiensten. Deze proef is in 2017 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geëvalueerd door Ecorys. De uitkomsten staan in dit rapport. Burgers blijken het bezorgen positief te waarderen. Maar het animo om hier gebruik van te maken hangt sterk samen met de prijs voor deze extra service.