Kamerbrief met aanbieding beheerplan KB digitale openbare bibliotheek

Minister Bussemaker (OCW) biedt het beheerplan Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is ook verstuurd aan de Eerste Kamer.