Besluit op Wob-verzoek over beschikkingen Raamovereenkomst Verpakkingen

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 9 augustus 2017 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft een zestal subsidiebeschikkingen uit 2009 die voortkomen uit aanvullende afspraken tussen I&M, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG, ter aanvulling van de Raamovereenkomst verpakkingen 2008-2012.