Besluit Wob-verzoek over hoe de Wet DBA zich verhoudt tot de Wet inkomstenbelasting 2001

Bij het ministerie van Financiën is een Wob-verzoek binnengekomen over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Het gaat om het beleid over hoe de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) alsmede de implementatieperiode van de Wet DBA zich verhoudt tot de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001), specifiek met betrekking tot handhaving door de Belastingdienst.