MerkbaarheidsScan Maatwerktraject Agrofood

In dit onderzoek is voor deze 17 knelpunten aan de hand van de Handreiking MerkbaarheidsScan geëvalueerd of het beleidsprogramma van de Maatwerkaanpak regeldruk agrofood het gewenste effect heeft gehad op de doelgroep. De MerkbaarheidsScan is in opdracht van het ministerie van EZ in 2016 ontwikkeld als handreiking voor een kwalitatieve evaluatiemethodiek om het effect van een beleidsprogramma zoals de maatwerkaanpak te meten.