Rapport ˝Advies aan de minister van BZK inzake de herindeling van Zederik, Leerdam en Vianen˝

Rapport van Geert Jansen over de herindeling Zederik, Leerdam en Vianen.