Advies inhoud ministeriële regeling vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet

Advies van het programma i-Sociaal Domein over de ministeriële regeling waarin regels komen te staan over de manier van bekostiging, gegevensuitwisseling en verantwoording in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet.