Beantwoording Kamervragen over filmrollen van de geheime dienst

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over de filmrollen van de geheime dienst die mogelijk betrekking hebben op de 'affaire Sanders'.