Beantwoording vragen leden Van den Berg en Van Helvert (CDA) over staat van onderhoud van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en wateroverlast Sluiskil