Besluit wob-verzoek over meldingen Stichting Thebe Don Sarto

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 mei 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die direct of indirect betrekking hebben op informatie over meldingen inzake Stichting Thebe, locatie Don Sarto.