Bestuurskosten mei 2017 Ministerie van Economische Zaken

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Economische Zaken.