Hennis spreekt Amerikaanse collega Mattis

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert bracht vandaag een bezoek aan het Pentagon in Washington DC. Met haar Amerikaanse collega James Mattis sprak zij over de militaire operaties in Afghanistan, Irak, Litouwen en Mali. Ook kwamen bondgenootschappelijke verantwoordelijkheden en lasten aan de orde, evenals de situatie in Noord-Korea en Venezuela.

Lopende operaties

Mattis sprak waardering uit voor de Nederlandse inzet in Afghanistan, Irak, Litouwen en Mali en benadrukte het belang van voortzetting. Nederlandse politieke besluitvorming hierover wordt eind van de zomer verwacht, zo liet Hennis haar collega weten. 'Achterover leunen, kunnen we ons niet veroorloven.'

Naar verwachting presenteren de Amerikanen binnenkort een herziene Afghanistanstrategie, die bepalend zal zijn voor het vervolg van de Resolute Support Missie. Over de strijd tegen ISIS waren beide ministers het eens, een eensgezind militair optreden van de coalitie is en blijft nodig. Na Mosul verschuift de focus nu naar de resterende ISIS-bolwerken in Irak en de bevrijding van Raqqa.

Noord-Korea

Het bezoek van Hennis viel samen met de gespannen situatie rond Noord-Korea. Het snel en volledig uitvoeren van de sancties, waartoe de VN-Veiligheidsraad eerder besloot, is nu van belang. 'Militaire escalatie heeft catastrofale gevolgen, de-escalatie is dus cruciaal', stelde Hennis. Beide ministers maakten duidelijk dat Noord-Korea moet terugkeren naar de onderhandelingstafel en zijn kernwapen- en raketprogramma moet opgeven.

Venezuela

Ook de politieke spanningen en steeds verder verslechterende humanitaire situatie in Venezuela baart grote zorgen. 'Het gaat om een buurland van ons Koninkrijk. De regio en met name de Venezolaanse bevolking zijn gebaat bij herstel van de stabiliteit. De weg van onderhandelingen en diplomatieke druk moet worden bewandeld. Ook ten aanzien van Venezuela dienen we het hoofd koel te houden', benadrukte Hennis.

Lasten en verantwoordelijkheden

Een ander belangrijk onderwerp voor de Amerikanen is een evenrediger verdeling van verantwoordelijkheden en lasten. Hennis gaf haar collega mee dat 'de Europese NAVO-landen zich bij herhaling hebben gecommitteerd aan hogere defensie-uitgaven. Dit geldt dus ook voor Nederland.' Beide ministers zijn het eens dat het om meer gaat dan alleen geld. 'Ook de output van Europese landen moet worden verbeterd, bijvoorbeeld door de Europese krachten vergaand te bundelen. Dit komt niet alleen de EU, maar ook de NAVO ten goede. Het gaat immers om dezelfde mensen en dezelfde spullen.' Hennis informeerde haar collega over verschillende EU-initiatieven, waaronder de gezamenlijke ontwikkeling en aanschaf van capaciteiten.

'Militair Schengengebied'

Ook op andere terreinen wordt hard gewerkt aan een effectievere militaire inzet. Zo nam Hennis onlangs het initiatief tot een 'militair Schengengebied'. Ook de Verenigde Staten hebben hier belang bij. Militairen en materieel moeten zich in Europa zeer snel kunnen verplaatsen zonder hinder van grenzen en administratieve procedures. 'Als wij van onze strijdkrachten verwachten dat zij snel reageren op de momenten dat het erop aankomt, dan moet dit wel mogelijk zijn.'