Kennis en pakkans Studiefinanciering

Het rapport heeft betrekking op het onderzoek naar de ‘Kennis en pakkans studiefinanciering’. Er is nagegaan in welke mate studenten geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten aangaande de studiefinanciering. Verder is het nalevingsgedrag van studenten onderzocht. De bevindingen worden benut voor de interne beleidsontwikkeling en voor de verbetering van de voorlichting en communicatie over de studiefinancieringsregels.