Openbare raadpleging over het Europees burgerinitiatief

Reactie van het kabinet op de openbare raadpleging van de Europese Commissie over het Europees Burgerinitiatief.