Wob besluit 11 augustus 2017 inzake ongeoorloofde afwezigheid van gedetineerden en ter beschikking gestelden

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 11 augustus 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft  informatie over ongeoorloofde afwezigheid van gedetineerden en ter beschikking gestelden.