Aanbiedingsbrief rapport Impact verkorting overbrengingstermijn naar aanleiding van motie Segers over Archiefwet

Minister Bussemaker (OCW) biedt aan de Tweede Kamer het rapport 'Impact verkorting overbrengingstermijn’ naar aanleiding van motie Segers over Archiefwet (34 362, nr. 21).