Beantwoording Kamervragen over de signalen dat gemeenten geen alfahulpen meer mogen inzetten

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Hermans (VVD) over de signalen dat gemeenten geen alfahulpen meer mogen inzetten.