Besluit tot verlening van subsidie voor veldwerkplaatsen weidevogelbeheer

Besluit van het ministerie van Economische Zaken tot het verlenen van subsidie voor de oprichting van een kennisplatform boerenlandvogels voor het ontsluiten en verspreiden van kennis tussen en naar agrarische collectieven.