Besluit Wob-verzoek over vacatures bij de Rijksoverheid

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 16 augustus 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het verzoek betreft informatie inzake vacatures bij de Rijksoverheid waarbij sprake is van positieve discriminatie.