Aanbieding evaluaties subsidie Stichting VSO en Subsidieregeling SVO

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer de evaluatierapporten over de subsidies aan het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en aan de Stichting Verdeling Overheidsbijdragen (SVO).