Beantwoording Kamervragen over tussenevaluatie Friese taal en cultuur

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt de vragen van de commissie voor Binnenlandse Zaken over de tussenevaluatie bestuursafspraken Friese taal en cultuur.