Besluit op Wob-verzoek Diergezondheidsmonitoring 2010-2016

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 18 augustus 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over het opvragen van de jaarlijkse rapportages van de Diergezondheidsmonitoring in de periode 2010-2016. 

Bijlagen