Besluit Wob-verzoek over op afstand bestuurde luchtvaartuigen oftewel drones

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 28 augustus 2017 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek gaat over informatie over op afstand bestuurde luchtvaartuigen oftewel drones.