Bestuurskosten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid juni en juli 2017

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.