Derde deelbesluit op Wob-verzoek inzake wetsvoorstel collectieve schadevergoeding (motie Dijksma)

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 28 augustus 2017 een derde en tevens laatste deelbesluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van alle documenten inzake het wetsvoorstel collectieve schadevergoeding.