Kamerbrief aankondiging reparatieregeling eigenrisicodragers WGA

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over een reparatieregeling die de regering wil treffen voor werkgevers die in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA hadden willen blijven, maar waarvan tegen hun wens toch het eigenrisicodragerschap is beëindigd. Deze regeling zal worden opgenomen in een nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2018.