Evaluatie van het programma ondernemerschap cultuur 2013-2016

In de periode 2013-2016 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door middel van een programma het ondernemerschap in de culturele sector gestimuleerd. Dit rapport evalueert dit programma. Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan voor toekomstig beleid.