Aanbiedingsbrief beantwoording schriftelijke vragen over het bericht dat een nieuwe Islamitische school in Amsterdam bekostigd moet worden

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) over het bericht dat een nieuwe islamitische school in
Amsterdam bekostigd moet worden.