Afschrift besluit aanwijzing Wet bijzondere maatregelen problematiek Tilburg

Afschrift besluit van Minister Plasterk (BZK) op de aanvraag van de gemeente Tilburg tot het aanwijzen van het gebied Stoeterijstraat en omgeving.