Beantwoording Kamervragen over bericht Voorgestelde SDE+ tarieven baren zorgen

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Wassenberg (PvdD) over het bericht “Voorgestelde SDE+ tarieven baren zorgen”.