Beantwoording Kamervragen over lange-afstandswedstrijden in de duivensport

Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Wassenberg en Arissen (beiden PvdD) over lange-afstandswedstrijden in de duivensport.