Beantwoording Kamervragen over waarschuwing Jagersvereniging over verbod lokmiddelen

Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Lodders (VVD) over het bericht 'Jagersvereniging waarschuwt leden: totaalverbod op het gebruik van lokmiddelen bij landelijke vrijstelling'.