Aanbiedingsbrief bij halfjaarlijks rappel toezeggingen Eerste Kamer

Minister Blok (VenJ) stuurt een overzicht van de stand van zaken van zijn toezeggingen en zijn ambtsvoorganger naar de Eerste Kamer.