Evaluatie Instellingssubsidie Platform31

Het rapport heeft tot doel inzicht te geven in de relevantie, de governance, de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het functioneren van de instellingssubsidie aan Platform31 in de periode 2012-2016.