Kamerbrief met kabinetsreactie op motie over lopende taakstellingen

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer mede namens minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een kabinetsreactie op de motie van het lid Van Rooijen over de nog lopende taakstellingen.