Koos van der Steenhoven Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Koos van der Steenhoven is vanwege zijn bijzondere diensten voor het openbaar bestuur benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze onderscheiding uit handen van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Van der Steenhoven heeft op een bijzondere en indrukwekkende wijze invulling gegeven aan onder meer zijn functie als secretaris-generaal bij de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2003-2010) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2012-2013) en als directeur Haveninnovatie bij het Havenbedrijf Rotterdam (1992-1996). Hij was gedurende zijn loopbaan verantwoordelijk voor meerdere zware, maatschappelijk zeer relevante dossiers en een aantal grote veranderprocessen binnen de Rijksoverheid.

Door zijn ruime ervaring binnen de rijksdienst was en is Van der Steenhoven ook altijd een zeer gewilde en gewaardeerde sparringpartner en inspirator voor andere ministeries dan zijn vakdepartement. Hij heeft aan de wieg gestaan van ABD Topconsult, een onderdeel van de Algemene Bestuursdienst dat zich bezighoudt met advies, project- en interim-management op topniveau bij complexe en (politiek-)gevoelige opdrachten. Van 2010 tot 2013 was hij directeur van ABD TOPConsult en sinds 2013 is hij adviseur van deze organisatie. De rode draad in zowel zijn ambtelijke carrière als het vrijwilligerswerk en de nevenfuncties die hij heeft uitgeoefend en nog steeds uitoefent, is zijn altijd aanwezige aandacht voor onderwijs, cultuur en samenleving. Zo was hij tot voor kort coach bij het Libanonlyceum in Rotterdam en is hij voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de PKN-gemeente in Kralingen. De heer Van der Steenhoven gaat nu met pensioen.

Voor meer informatie over en afbeeldingen van Koninklijke onderscheidingen kunt u naar www.lintjes.nl.