Aanbieding geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 11 september 2017

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 september 2017.