Bekostigingshervormingen in de geboortezorg

Uit de inventarisatie blijkt dat in Verenigde Staten, Nieuw Zeeland en Engeland bekostigingshervormingen in de geboortezorg plaatsvinden. Al deze nieuwe bekostigingsmodellen beogen in ieder geval de kwaliteit en de betaalbaarheid van de geboortezorg te verbeteren door financiële risico’s van betalers naar zorgaanbieders te verschuiven.