Effectevaluatie Wetenschap & Technologie in de pabo

Dit rapport beschrijft de resultaten van de subsidieregeling voor het integreren van Wetenschap en Technologie in de lerarenopleidingen op de pabo.