Evaluatie van de Complementaire Onderwijsaanpak

Rapport van de onderzoeksbureaus Praktikon en KBA Nijmegen over de ondersteuning van onderwijsinstellingen en -professionals in 18 geprioriteerde gemeenten bij het tegengaan van radicalisering.