Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 11 september 2017

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de onderwerpen op de agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 september 2017.